PC-V Chef พนักงานขาย จัดชิม แนะนำสินค้า ประจำกรุงเทพ

PC-V Chefพนักงานขาย จัดชิม แนะนำสินค้า   ( ประจำกรุงเทพ )

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 •          ดูแลการขายให้ได้ตามยอดขายที่กำหนด
 •          เชียร์และขายสินค้าให้กับลูกค้า
 •          แนะนำและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินค้าของบริษัทฯ
 •          ให้คำปรึกษาด้านอาหารและเมนูอาหารนานาชนิด โดยผ่านการสาธิตการทำอาหาร
 •          ติดต่อประสานงานกับห้างสรรพสินค้าต่างๆ

 

คุณสมบัติ

 •          ไม่จำกัดเพศ อายุ 22-35 ปี
 •          วุฒิ ม. 3 ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 •          สามารถประจำห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ ภายในเขตกรุงเทพฯ ได้
 •          รักในงานขาย และการบริการ
 •          มีความขยัน อดทด ซื่อสัตย์
 •          บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

 

 

 

สอบถามเพิ่มเติม

E-mail :  Head_HR@venturetec.co.th

Phone  : 091-774-9880

Visitors: 96,573